Περιγραφή

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ευθύνη και συντονισμό του Εργαστηρίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής & Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» («Primary Health Care» - MPHC).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του ΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, είναι η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της έρευνας στα αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της Γενικής Ιατρικής.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η συμβολή στην ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της, αναγκαίας σήμερα, ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Ημερολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απευθύνεται και σε εργαζόμενους. Με σκοπό τον μη αποκλεισμό τους τα μαθήματα θα γίνονται απογευματινές ώρες με αρχική κατανομή κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 17:00 - 20:00.

Η παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των φοιτητών. Με δεδομένη πλέον την επιδημία Covid-19 δεν αποκλείεται κατά περιόδους, και εφόσον, όταν και όσο χρονικό διάστημα αυτό κριθεί απαραίτητο, θα εφαρμοστούν, εκτός της φυσικής παρουσίας  και μέθοδοι σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης [online διαλέξεις και σεμινάρια].

Επικοινωνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, ΠΜΣΙ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Newsletter

Εισαγάγετε το email σας και θα σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες

Search