Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στη

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. διαρκεί 4 εξάμηνα, 120 ECTS. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» (MSc “Primary Health Care" - MPHC).

Πληροφορίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δραστηριότητες

Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

Επικοινωνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, ΠΜΣΙ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Newsletter

Εισαγάγετε το email σας και θα σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες

Search